Wiadomości

Wiadomości

6 lipca o godz. 18.00 uczniowie, absolwenci, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły pompowali dla Hani Poczobut.

Wszystkim za ich ofiarność dziękujemy.heart

https://www.facebook.com/ZPSMElk/?view_public_for=705539022807400

Pomaganie jest fajne smiley

 

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom życzymy z okazji  zakończenia trudnego dla wszystkich roku szkolnego  wiele zdrowia, odpoczynku

i bezpiecznych wakacji.

Wakacje-zapoznaj sie z planem

Egzaminy wstępne  do PSM I st. i PSM II st. już za nami. 

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSM I st. wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w szkole i na tylnych drzwiach szkoły. Nie oznacza to jeszcze przyjęcia do szkoły a jedynie pomyślne przejście przez badanie przydatności kandydata.

Lista przyjętych do szkoły wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń w szkole, tylnych drzwiach szkoły i dostępna telefonicznie 11 sierpnia.

Wszelkich informacji udziela  sekretariat szkoły nr tel. 87-610-36-23

 

 

Lista osób, które pomyślnie przeszły przez egzamin z instrumentu do PSM II st. dostępna jest w sekretariacie szkoły.

Lista przyjętych do szkoły wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń w szkole, tylnych drzwiach szkoły i dostępna telefonicznie 11 sierpnia.

 

 

 

 

 

 

________

Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty na konto Rady Rodziców przyjmowane będą wyłącznie w postaci przelewowej

na nowy rachunek w Banku Pocztowym.

Proszę zmienić dyspozycje w swoim banku, jeśli mają Państwo zlecenia stałe. 

 

Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców

przy ZPSM w Ełku:

 

Bank Pocztowy

07 1320 1478 7700 0790 2000 0001

z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21

  Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPSM w Ełku:

  Bank Pocztowy
  07 1320 1478 7700 0790 2000 0001
  z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

  adres e-mail Rady Rodziców: rrzpsmelk@gmail.com  Prosimy Rodziców uczniów ZPSM o dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.


  Użyczenie instrumentu:
  „Darowizna na cele oświatowe”

  Nr 57101013970011241391340000 NBP o/o Olsztyn
 • (87) 610-36-23


Galeria zdjęć