Wiadomości

Wiadomości

Prosimy o śledzenie informacji dla Uczniów i Rodziców na dzienniku elektronicznym, gdzie zamieszczone są zasady bezpieczeństwa w szkole, bieżące informacje, zmiany w planie lekcji i podziale na grupy. Wszystkich uczniów prosimy o przynoszenie od poniedziałku, 7 września, planów lekcji do nauczycieli przedmiotów teoretycznych.

Wszystkie zajęcia odbywają się wg planów zajęć zbiorowych dostępnych na stronie informacyjnej dziennika i tablicy ogłoszeń w szkole,  . 

-----------------------------------------------------------------

Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty na konto Rady Rodziców przyjmowane będą wyłącznie w postaci przelewowej

na nowy rachunek w Banku Pocztowym.

Proszę zmienić dyspozycje w swoim banku, jeśli mają Państwo zlecenia stałe. 

 

Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców

przy ZPSM w Ełku:

 

Bank Pocztowy

07 1320 1478 7700 0790 2000 0001

z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21

  Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPSM w Ełku:

  Bank Pocztowy
  07 1320 1478 7700 0790 2000 0001
  z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

  adres e-mail Rady Rodziców: rrzpsmelk@gmail.com  Prosimy Rodziców uczniów ZPSM o dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.


  Użyczenie instrumentu:
  „Darowizna na cele oświatowe”

  Nr 57101013970011241391340000 NBP o/o Olsztyn
 • (87) 610-36-23


Galeria zdjęć