Wiadomości

Szkoła muzyczna, dlaczego?

Dlaczego warto kształcić dziecko w szkole muzycznej?

Nauka w szkole muzycznej kształtuje wrażliwość na piękno, poprawia pamięć, uczy koncentracji uwagi, uczy pracy w zespole, gospodarowania własnym czasem. Gra na instrumencie wpływa korzystnie na kreatywność, twórcze myślenie, uaktywnia rozwój mózgu. Wspiera rozwój inteligencji i społeczne zachowania. Uczniowie szkoły łatwiej radzą sobie z życiowym stresem, są odporni na trudne sytuacje i kreatywnie potrafią z nich wychodzić. Są ambitni, pracowici, wytrwali w działaniu. Uczą się samodzielności, stawiania czoła sytuacjom trudnym. Uczą się również kierowania swoim artystycznym rozwojem. Znając swoją wartość są asertywni, ambitni i lubiani.  

Naszym organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nauka w szkole muzycznej pierwszego stopnia trwa cztery bądź sześć lat.

Oferujemy indywidualne podejście do ucznia, małą liczbę uczniów w klasie, szeroką ofertę dodatkowych zajęć muzycznych, fachową kadrę pedagogiczną, brak anonimowości w szkole.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21

  Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPSM w Ełku:

  Bank Pocztowy
  07 1320 1478 7700 0790 2000 0001
  z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

  adres e-mail Rady Rodziców: rrzpsmelk@gmail.com  Prosimy Rodziców uczniów ZPSM o dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.


  Użyczenie instrumentu:
  „Darowizna na cele oświatowe”

  Nr 57101013970011241391340000 NBP o/o Olsztyn
 • (87) 610-36-23


Galeria zdjęć