Wiadomości

Sukcesy

Rok szkolny 2014/2015

- Zięba Agata kl. VI/6 otrzymała I miejsce w Ponadregionalnym Konkursie Wiedzy o J.S.Bachu w Olsztynie

przygotowanie Małgorzata Michałowska

 

- Zapilaj Angelika kl. VI/6 otrzymała II miejsce w Ponadregionalnym Konkursie Wiedzy o J.S.Bachu w Olsztynie

przygotowanie Małgorzata Michałowska

 

- Szymon Augustynowicz kl. II/II st. otrzymał I miejsce dyplom laureata w VI Regionalnym Konkursie Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych II stopnia w Olsztynie 

nauczyciel Agnieszka Fromm

 

- Agata Laskowska kl. V/II st. otrzymała wyróżnienie dyplom laureata w VI Regionalnym Konkursie Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych II stopnia w Olsztynie 

nauczyciel Agnieszka Fromm

 

- Szymon Augustynowicz kl. II/II st. otrzymał I nagrodę w Międzyszkolnym Festiwalu Dwudźwięków Skrzypcowych w Białymstoku

nauczyciel Agnieszka Fromm

 

- Trio akordeonowe w składzie Kamil Przekop, Dominik Wołyniec, Bartłomiej Strojecki otrzymało wyróżnienie podczas VI Malborskich Spotkań Akordeonowych

przygotowanie Bogusław Rząsa

 

- Milena Święcicka kl. II/6 otrzymał wyróżnienie w grupie I podczas IV Festiwalu Pianistycznego im. Sióstr Frankiewicz w Białymstoku

Nauczyciel - Iwona Czech

 

- Kacper Łukawski kl. IV/6 otrzymał wyróżnienie w grupie II podczas IV Festiwalu Pianistycznego im. Sióstr Frankiewicz w Białymstoku

Nauczyciel - Piotr Wilk

 

- duet fortepianowy w składzie : Oliwia Tyc kl. II/6, Hanna Żmuda kl. II/6 6 otrzymał II miejsce podczas IV Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Ełku

Przygotowanie - Katarzyna Makal-Żmuda

 

- duet fortepianowy w składzie : Agata Zięba kl. VI/6, Jan Piekarski kl. V/6  otrzymał wyróżnienie podczas IV Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Ełku

Przygotowanie - Barbara Moruszewicz, Katarzyna Makal-Żmuda

 

- duet w składzie : Urszula Skutnik kl. II/II st. - gitara, Katarzyna Milewska kl. IV/II st. - fortepian otrzymał wyróżnienie podczas IV Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Ełku

Przygotowanie - Barbara Moruszewicz, Wojciech Popielarz

 

- Joanna Filipkowska kl. II/6 otrzymała II miejsce podczas XVII Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego w Malborku

Nauczyciel - Monika Łukawska

 

- Zuzanna Fromm kl. IV/6 otrzymała I miejsce podczas XVII Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego w Malborku.

Nauczyciel - Monika Łukawska

 

- Zuzanna Fromm kl. IV/6 otrzymała Nagrodę specjalną

profesora Krzysztofa Sperskiego za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego podczas XVII Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego w Malborku

Nauczyciel- Monika Łukawska

 

- Magdalena Kruszewska kl. IV/6 otrzymuje dyplom laureata w XIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Olsztyn 2015

Przygotowanie - Elżbieta Sobolewska i Kamil Skorupski

 

-  Alicja Pietrewicz kl. I/4 została laureatem w Szkolnym Konkursie z Kształcenia Słuchu pt: "Ucho na Szóstkę" dla uczniów cyklu czteroletniego

Nauczyciel - Agnieszka Zadroga

 

- Katarzyna Szkraba kl. I/4 została laureatem w Szkolnym Konkursie z Kształcenia Słuchu pt:" Ucho na szóstkę" dla uczniów cyklu czteroletniego

Nauczyciel - Agnieszka Zadroga

 

- Urszula Skutnik kl. II/II st. otrzymała nagrodę Grand Prix podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Maja Matulewicz kl. I/6 otrzymała I miejsce w grupie I podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Agata Świderska

 

- Jakub Siemieniewicz kl. III/6 otrzymał I miejsce w grupie II podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Aleksandra Jonik kl. V/6 otrzymała wyróżnienie w grupie II podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Oliwer Kuprel kl. VI/6 otrzymał wyróżnienie w grupie II podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Jakub  Więcko kl. V/6 otrzymał wyróżnienie w grupie II podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Natalia Sawicka kl. I/IIst.otrzymała II miejsce w grupie III podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Natalia Charkiewicz kl. II/II st. otrzymała I miejsce w grupie III podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Trio Fresco w składzie: Natalia Charkiewicz, Urszula Skutnik, Natalia Charkiewicz otrzymało I miejsce  w grupie IV podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Duet w składzie : Natalia Sawicka i Urszula Skutnik otrzymał II miejsce w grupie IV podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Duet w składzie : Jakub Siemieniewicz i Jakub Więcko  otrzymał

III miejsce w grupie IV podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Wojciech Popielarz

 

- Duet w składzie : Julia Matulewicz i Maja Matulewicz otrzymał wyróżnienie w grupie IV podczas IV Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku

Nauczyciel - Agata Świderska

 

- Hanna Żmuda kl. II/6 otrzymała nagrodę w I grupie wiekowej podczas

  I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Pianistów im. J.Kraśko

  w Suwałkach 

  Nauczyciel - Katarzyna Makal-Żmuda

 

 - Gabriel Przyborowski kl. III/6 otrzymał Wyróżnienie I stopnia w II grupie wiekowej podczas I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Pianistów im. J.Kraśko w Suwałkach

Nauczyciel Agnieszka Zadroga

 

- Jan Fromm kl. II/6 otrzymał III nagrodę w I grupie wiekowej  podczas

 XIV Grudziądzkiego Konkursu Akordeonowego

Nauczyciel Bogusław Rząsa

 

- IV Międzynarodowy Konkurs Muzyki Gitarowej w Kaliningradzie/Rosja

soliści

Jakub Siemieniewicz I miejsce

Jakub Więcko III miejsce

Urszula Skutnik I miejsce

Natalia Charkiewicz wyróżnienie

 

- Duet gitarowy w składzie: Jakub Siemieniewicz i Jakub Więcko I miejsce

- Trio Tresco w składzie: Urszula Skutnik, Natalia Sawicka,

   Natalia Charkiewicz I miejsce

 

- Orkiestra gitarowa w składzie:

Jakub Siemieniewicz, Jakub Więcko, Urszula Skutnik, Natalia Sawicka, Natalia Charkiewicz,Michał Kalinowski, Michał Sowalski, Ewa Chomicz-Wysocka-fagot, Ryszard Jasionowski-flet II miejsce

Przygotowanie uczniów – Wojciech Popielarz

 

- Trio akordeonowe w składzie Kamil Przekop, Dominik Wołyniec, Bartłomiej Strojecki otrzymało I miejsce podczas XV Międzynarodowego Konkursu  Akordeonowego Muzyki Rozrywkowej i Popularnej "CONCERTINA 2015" w Giżycku

przygotowanie Bogusław Rząsa

 

- Kacper Kasprzak kl. III/II st. otrzymał stypendium  artystyczne Marszałka Województwa w dziedzinie muzyki

 

- Trio akordeonowe w składzie Kamil Przekop, Dominik Wołyniec, Bartłomiej Strojecki otrzymało III miejsce podczas VII Ogólnopolskiego Fetiwalu Akordeonowych Zespołów Kameralnych w Stalowej Woli

przygotowanie Bogusław Rząsa

 

- Hanna Żmuda kl. II/6 otrzymała tytuł laureata podczas XVII Festiwalu Pianistycznego im. Izy Garglinowicz w Olsztynie

  nauczyciel Katarzyna Makal-Żmuda

 

- Kamil Przekop kl. IV/II st. otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Ełku na rok 2015

 

- Kacper Kasprzak kl. III/II st. otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Ełku na rok 2015 

 

- Zuzanna Fromm kl. IV/6 wiolonczela otrzymała II miejsce

  w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej

 nauczyciel Monika Łukawska

 

- Angelika Zapilaj otrzymała tytuł laureata w Szkolnym Konkursie Gam klas VI fortepianu

 nauczyciel Barbara Moruszewicz 

 

- Agata Zięba otrzymała tytuł laureata w Szkolnym Konkursie Gam klas VI fortepianu

nauczyciel Barbara Moruszewicz

 

- Mya Kulbacki otrzymała tytuł laureata w Szkolnym Konkursie Gam dla klas VI fortepianu

nauczyciel Małgorzata Dziawer

 

- Zuzanna Matys otrzymała tytuł laureata w Szkolnym Konkursie Gam dla klas VI fortepianu

nauczyciel Piotr Wilk

 

- Angelika Zapilaj kl. VI PSM I st. otrzymała Stypendium Centrum Edukacji Artystycznej za wyniki w nauce

 

- Zuzanna Fromm kl. IV/6 wiolonczela

   otrzymała II miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczeli i Kontrabasu w Warszawie

   nauczyciel Monika Łukawska

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21

  Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPSM w Ełku:

  Bank Pocztowy
  07 1320 1478 7700 0790 2000 0001
  z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

  adres e-mail Rady Rodziców: rrzpsmelk@gmail.com  Prosimy Rodziców uczniów ZPSM o dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.


  Użyczenie instrumentu:
  „Darowizna na cele oświatowe”

  Nr 57101013970011241391340000 NBP o/o Olsztyn
 • (87) 610-36-23


Galeria zdjęć