Wiadomości

O szkole

PSM II stopnia - trochę historii

Historia powstania szkoły muzycznej II stopnia

 

Starania o utworzenie szkoły muzycznej II stopnia prowadzone były już od roku 1999 przez ówczesną dyrektor PSM I stopnia Jadwigę Cymbor. Od 2000 roku w starania te włączyli się czynnie rodzice uczniów i poprzez Radę Rodziców wystąpili do dyrektor szkoły z wnioskiem o przygotowanie założeń organizacyjnych klasy I Szkoły Muzycznej II stopnia.

W latach 2000-2006 występowano wielokrotnie do Urzędu Miasta z wnioskiem o utworzenie samorządowej szkoły muzycznej II stopnia. Mimo przygotowanej organizacji szkoła nie powstała. Siła rodziców uczniów, młodych nauczycieli zaangażowanych  w tę ideę i nowego dyrektora Małgorzaty Michałowskiej (od roku 2002 na stanowisku dyrektora PSM I stopnia) były tak wielkie, że działania w celu utworzenia szkoły II stopnia prowadzone były nie tylko na terenie szkoły (m.in. zbieranie podpisów pod petycją)  lecz także w Urzędzie Miasta w Ełku i ministerstwie. 

26 lutego 2008 r. Rada Miasta wyraziła pozytywna opinię w sprawie utworzenia PSM II stopnia w Ełku. Było to możliwe dzięki m.in. oddaniu do użytku odrestaurowanej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21, w której mieścił się oddział Ełckiego Centrum Kultury – Szkoła Artystyczna. Do tego to budynku staraniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta i Dyrektora przeniosła się w 2007 roku szkoła muzyczna. W wyposażeniu pomógł także Urząd Miasta przeznaczając środki na zakup instrumentów muzycznych, mebli, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych.

Od 1 września 2008 na mocy Zarządzenia nr 27 ówczesnego ministra Bogdana Zdrojewskiego zaczęła tam też działać Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia. Klasa I liczyła pięcioro uczniów w trzech klasach instrumentalnych (fortepian, akordeon, gitara, wiolonczela).

Z pięciorga uczniów absolwentem PSM II stopnia jest jedna osoba studiująca obecnie na Akademii Muzycznej w Poznaniu kompozycję i reżyserię dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pianista dokończył PSM II stopnia w Gdańsku, gdzie rozpoczął studia dyrygenckie na Akademii Muzycznej. Akordeonista jest studentem muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Pozostałe osoby są aktywnymi animatorami życia muzycznego we własnym środowisku. Kadrę przez pierwsze lata stanowili miejscowi nauczyciele. Jednak w skutek rozszerzenia klas instrumentalnych, nauczyciele zaczęli napływać z okolicznych miejscowości. Ofertę rozszerzono o perkusję, organy, flet, klarnet, saksofon, trąbkę, skrzypce, altówkę, kontrabas.

Tak samo działo się z uczniami. Począwszy od drugiego rocznika, uczniowie przyjeżdżali nawet z oddalonych o 100 km miast. Obecnie uczniowie są z takich miejscowości jak: Ełk, Grajewo, Prostki, Gołdap, Olecko, Giżycko, Kętrzyn, Wydminy, Pisz.

                                                                                                                         opr. Agnieszka Zadroga

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21

  Nowy numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPSM w Ełku:

  Bank Pocztowy
  07 1320 1478 7700 0790 2000 0001
  z dopiskiem "darowizna na Radę Rodziców"

  adres e-mail Rady Rodziców: rrzpsmelk@gmail.com



  Prosimy Rodziców uczniów ZPSM o dostarczenie do sekretariatu szkoły kopii posiadanego przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.


  Użyczenie instrumentu:
  „Darowizna na cele oświatowe”

  Nr 57101013970011241391340000 NBP o/o Olsztyn
 • (87) 610-36-23


Galeria zdjęć