Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku
Strona główna
Rok szkolny 2014/2015 | Rok szkolny 2013/2014 | Rok szkolny 2012/2013 | Rok szkolny 2011/2012 | Rok szkolny 2010/2011 | Rok szkolny 2009/2010 | Rok szkolny 2008/2009 | Rok szkolny 2007/2008 |

Sukcesy

Rok szkolny 2014/2015

- Hanna Żmuda kl. II/6 otrzymała tytuł laureata podczas XVII Festiwalu Pianistycznego im. Izy Garglinowicz w Olsztynie

  nauczyciel Katarzyna Makal-Żmuda

 

- Kamil Przekop kl. IV/II st. otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Ełku na rok 2015

 

- Kacper Kasprzak kl. III/II st. otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Ełku na rok 2015

 

- Zuzanna Fromm kl. IV/6 wiolonczela otrzymała II miejsce

  w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej

 nauczyciel Monika Łukawska

 

- Angelika Zapilaj otrzymała tytuł laureata w Szkolnym Konkursie Gam klas VI fortepianu

 nauczyciel Barbara Moruszewicz 

 

- Agata Zięba otrzymała tytuł laureata w Szkolnym Konkursie Gam klas VI fortepianu

nauczyciel Barbara Moruszewicz

 

- Mya Kulbacki otrzymała tytuł laureata w Szkolnym Konkursie Gam dla klas VI fortepianu

nauczyciel Małgorzata Dziawer

 

- Zuzanna Matys otrzymała tytuł laureata w Szkolnym Konkursie Gam dla klas VI fortepianu

nauczyciel Piotr Wilk

 

- Angelika Zapilaj kl. VI PSM I st. otrzymała Stypendium Centrum Edukacji Artystycznej za wyniki w nauce

 

- Zuzanna Fromm kl. IV/6 wiolonczela

   otrzymała II miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczeli i Kontrabasu w Warszawie

   nauczyciel Monika Łukawska